Matkustamo-
henkilökunta

Unelmoitko työstä taivaalla? Jos ajatus matkustajien viihtyvyydestä huolehtimisesta kansainvälisessä ilmapiirissä kiehtoo, työ lentokoneen matkustamossa voi sopia sinulle hyvin. Matkustamohenkilökunnan jäsenenä (Cabin crew member), tärkein tehtäväsi on huolehtia matkustajien turvallisuudesta ja palvelusta koko lentomatkan ajan.

Cabin Crew koulutus

Matkustamohenkilökunnan koulutus koostuu peruskurssista (Initial Cabin Crew Training), joka määräytyy ilmailun säädösten mukaisesti ja toteutetaan lähiopetuksena. Koulutuksessa käydään läpi mm. ensiapua, palosammutusta ja annetaan valmiudet kohdata erilaisia tilanteita. Peruskurssilla opit myös matkustamohenkilöstön päivittäiset rutiinit ja alan määräykset työturvallisuuden ja riittävän levon takaamiseksi.

Lisäksi kurssilla käydään lentoyhtiökohtainen tyyppi- ja palvelukoulutus. Noin viiden viikon koulutuksen jälkeen lennät muutaman koulutuslennon ennen kuin voit toimia itsenäisesti koneessa osana miehistöä. Peruskurssin lisäksi osaamistasi täydennetään vuosittain turvallisuus- ja palvelukoulutuksilla. 

Lentotyöhön työllistymisen edellytyksenä on hyväksytty suoritus kurssilta. Muutaman vuoden työskentelyn jälkeen on mahdollista edetä purseriksi tai kouluttajaksi asiakaslentoyhtiöstä riippuen.

Vaatimukset Cabin Crew työhön

Ennen koulutuksen aloitusta sinun tulee läpäistä ilmailulääkärintarkastus. Osana terveystarkastusta on huumetestaus. 

Koska roolisi lentoturvallisuuden varmistamiseksi on merkittävä, työ edellyttää nuhteetonta taustaa. Tämän vuoksi tehtävään valituille tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys sekä Suomessa että mahdollisesti myös lentoyhtiön kotimaassa, sen ollessa muu kuin Suomi. Tätä varten sinun tulee pystyä aukottomasti todentamaan viimeisen 5 vuoden historiasi. Monet lentoyhtiöt edellyttävät myös aiempaa kokemusta asiakaspalvelutyöstä.

Muut vaatimukset:

  • Riittävä pituus, usein vähintään 160 cm riippuen lentoyhtiöstä
  • Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto
  • Uimataito
  • Sujuva englannin kielen taito, muu kielitaito on eduksi

Cabin Crew työ

Cabin crew:n tärkeimpiin työtehtäviin kuuluu matkustamon turvallisuudesta huolehtiminen lennon jokaisessa vaiheessa. Lisäksi heillä on tärkeä rooli erinomaisen asiakaskokemuksen luomisessa. Ennen lähtöä miehistö käy niin kutsutussa briefingissä läpi lentoon liittyvät asiat, kuten matkustajamäärät ja profiilit. Lisäksi briefingissä kerrataan turva-asioita. Lennon henkilökunta tarkistaa, että kaikki lentokoneen turvavälineet ovat omilla paikoillaan, toivottaa matkustajat tervetulleeksi ja neuvoo matkustajia koneen turva-asioissa. 

Lennolla voi tapahtua erikoistilanteita, kuten sairastapauksia, jolloin matkustamohenkilökunnan on osattava toimia matkustajien turvallisuuden varmistamiseksi. Cabin crew:n jäsenet edustavat lentoyhtiötä virkapuvussa. Purseri toimii lennolla matkustamohenkilöstön esihenkilönä.

Asiakaspalvelua yläilmoissa

Lennon aikana matkustamohenkilökunta tarjoilee ja myy matkustajille ruokaa ja juomaa. Työskentelytiimi vaihtuu lähes joka päivä, joten on tärkeää, että olet hyvä tiimipelaaja. Intohimonasi on hyvä asiakaspalvelu ja kohtaat asiakaspalvelutilanteet positiivisella otteella, eikä hymysi hyydy vaikeassakaan tilanteessa.

Kansainvälinen työympäristö edellyttää hyvää tilannetajua ja sopeutumiskykyä, sillä toimintaympäristö on ajoittain hektinen. Työskentely matkustamomiehistön jäsenenä vaatii kykyä omaksua ja noudattaa annettuja ohjeita erilaisissa tilanteissa, jolloin myös paineensietokyky on tärkeää.

matkustamohenkilökunnan työajat

Työtä tehdään vuorokauden jokaisena hetkenä vuoden ympäri, joten oma vapaa-aika tulee sovittaa epäsäännöllisiin työaikoihin ja yöpyviin lentoihin. Työpäivät voivat koostua myös päivystyksestä, jolloin olet kentällä tai kotona valmiudessa lähtemään lennolle lyhyellä varoitusajalla. Toisinaan kohteisiin jäädään yöksi, mikä antaa mahdollisuuteen tutustua uusiin paikkoihin ja kulttuureihin. Sinulla on toki myös mahdollisuus esittää vapaatoiveita työvuorolistoille. 

Työn luonteen takia passisi tulee olla aina voimassa vähintään kuusi seuraavaa kuukautta ja sinulla tulisi olla viisumivapaus kohdemaihin. Mikäli kohdemaa vaatii kaikilta matkustamomiehistön jäseniltä viisumin, lentoyhtiö auttaa niiden hakemisessa. 

Hakeminen

Airpro työllistää yli 1000 ilmailualan ammattilaista, ja sinusta voi tulla yksi meistä. Työ matkustamohenkilökunnassa sopii sinulle, mikäli elämäntilanteesi on joustava, ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Katso täältä avoimet matkustamohenkilökunnan paikat ja hae koulutukseen!

Katso videolta, miten rekrytointiprosessi etenee, kun saat kutsun haastatteluun cabin crew -työhön Airprolle! Instagram ja TikTok-kanavillamme voit tutustua lisää matkustamohenkilökunnan työhön.