Airpron ensimmäinen vastuullisraportti on julkaistu!

12.1.2024

Airpron vastuullisuuraportti on nyt luettavissa Airpron nettisivuilla otsikon Sustainability alla. Tämän raportin tarkoituksena on esitellä keskeisiä ESG-tietoja strategiamme ja arvojemme mukaisesti. Uskomme, että raportti tarjoaa mielenkiintoista tietoa niin työntekijöillemme, lentoyhtiöille, muille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.  

Airpro on tähän mennessä keskittynyt kestävyystekoihin ja niistä kertomiseen erityisesti ympäristövastuun osalta. Suurimmat päästömme syntyvät kalustostamme ja olemme aloittaneet vihreän siirtymän kaluston käyttövoimassa vuosia ennen muita alallamme (lue maailman ensimmäisten sähkökäyttöisten pushbackien käyttöönotosta vuonna 2016).  

 
Kestävyysraportointi nyt ja vuoden 2025 jälkeen 

Haluamme edelleen panostaa vastuullisuuden toteutumiseen yrityksessämme, ja siksi olemme innoissamme saadessamme julkaista Airpron ensimmäisen vastuullisuusraportin, joka koskee vuotta 2022. Raportti on koostettu perinteisellä ESG-jaolla (Environmental, Social, Governance), ja tulee olemaan keskeinen työkalu vastuullisuuden johtamisessa myös vuoden 2023 raportin osalta.  

Raportti toimii keskeisenä välineenä viestinnässä työntekijöidemme ja työmarkkinoiden kanssa. Se on suunnattu myös asiakkaillemme, lentoyhtiöillemme ja muille palvelujen ostajille. Uskomme, että asiakkaamme arvostavat avoimuuttamme ja sitoutumistamme vastuullisiin käytäntöihin. Samalla pyrimme varmistamaan sidosryhmiemme tuen. Raportti auttaa meitä myös arvioimaan oman palvelukokonaisuutemme kestävyyttä. 

Vastuullisuusraportointia koskeva EU-direktiivi (CSRD) tulee voimaan vuonna 2025, jolloin mukautamme raportointimallimme direktiivin vaatimusten mukaiseksi. Airpro on perustanut ESG-työryhmän, joka edistää raportoinnin toteutumista. 
 

Lue myös muita artikkeleita