Asiakastutkimuksen tulokset kertovat ammattimaisesta palveluasenteestamme

14.3.2024

Airpron lentoyhtiöasiakkaiden tyytyväisyyttä maahuolintapalveluihin on tutkittu loppusyksystä 2023. Tutkimus jakautui kahteen osaan: lentoyhtiöasiakkaiden päättäjille tehtyyn tutkimushaastatteluun ja operatiivisten yhteyshenkilöiden verkkotutkimukseen. Yhteensä tutkimukseen vastasi 51 eri henkilöä. 

 
Kumppanuuden rakentaminen ja ammattimaisuus saa kiitosta 

Airpron pyrkimys avoimuuteen ja pitkän kumppanuuden rakentamiseen on huomattu, ja meitä kiitetään kuuntelevasta, positiivisesta asenteesta. Airpron työntekijät nähdään asiakkaiden näkökulmasta osaavina ammattilaisena, ja Lapin kentille operoivat lentoyhtiöt mainitsevat operatiivisen ammattimaisuutemme haastavissa ja uniikeissa olosuhteissa. Tuloksissa nousee esille myös asiakasyhtiöidemme edustajien tyytyväisyys Airpron ympäristötyöhön. 

 

Kehitettävää asiakaskokemuksen nostamisessa 

Tulevina vuosina haluamme keskittyä asiakasymmärryksen lisäämiseen entisestään. Korona hankaloitti operatiivista suoritusta lentoliikenteen palautuessa, mikä vaikutti asiakastyytyväisyyteen. Säännölliset tilannekatsaukset tuona aikana saivat kuitenkin asiakkailta kiitosta.  

Tilanteen nykyiselleen tasaannuttua voimme keskittyä operatiivisen varmuuden lisääntymisen myötä asiakaskokemuksen nostamiseen kaikilla maahuolinnan osa-alueilla. Asiakastutkimus 2023 varustaa meitä kohti strategiamme visiota: haluamme olla pohjoismaiden paras palveluntarjoaja.  

 

Kiitos kaikille tutkimukseen vastanneille kumppaneillemme! 

Lue myös muita artikkeleita