Airpro uusinut ISAGO–rekisteröintinsä

27.6.2017

IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) on kansainvälisen ilmakuljetusjärjestö IATA:n standardisoitu ja strukturoitu auditointiohjelma maapalveluita tuottaville organisaatioille. ISAGO hyödyntää kansainvälisesti tunnustettuja maapalvelujen standardeja ja suositeltuja käytäntöjä. ISAGO -auditointiohjelma tarjoaa monia hyötyjä ilmailualalle, pyrkien mm. edistämään maahuolintapalveluiden turvallisuutta ja tarjoamaan yhtenäisen auditointiprosessin ja standardit.

Lentoyhtiöiden ja lentoasemien maa- ja matkustajapalveluja laajasti tuottava Airpro Oy on uusinut kevällä 2017 ISAGO –rekisteröintinsä. Auditoinnit vuoden 2017 rekisteröintiä varten suoritettiin vastaavassa laajuudessa kuin aiemmin 2015, kattaen Airpro Oy:n hallinnon ja operaatiot. Hallinnon auditointi keskittyi organisaatioon ja johtamisjärjestelmään varmistaen että maahuolintatoiminnot suoritetaan alan viimeisimpien operatiivisten käytäntöjen mukaisesti. Asema-auditointeihin Helsingissä ja Oulussa sisältyivät aseman johtamisjärjestelmä, matkustajien ja matkatavaroiden käsittely, load control, lentokoneen maahuolinta sekä koneiden siirtäminen asematasolla.

Airpro jatkaa näin ensimmäisten ISAGO –rekisteröityjen maapalvelutuottajien joukossa Pohjoismaissa ISAGON standardien ja suositeltujen käytäntöjen mukaisesti.

ISAGOn standardien mukaan operoivat maapalveluiden tarjoajat ovat sitoutuneet toimimaan alan kansainvälisesti hyväksyttyjen parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

”Meille ISAGO-rekisteröinti on tunnustus siitä, että toimintamme on vaativien, kansainvälisten maapalveluiden laatustandardien tasolla. Tämä on keskeistä viedessämme jatkuvasti toimintaamme eteenpäin niin turvallisuus-, laatu- kuin palvelunäkökulmasta”, toteaa Janne Hattula, toimitusjohtaja Airpro.

Airpro Viestintä

Lue myös muita artikkeleita