Airpron asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset kertovat vahvasta kumppanuudesta ja onnistuneesta muutoksesta

9.1.2018

Airpron asiakasyhtiöiden tyytyväisyyttä Airpron toimintaan ja palveluihin on tutkittu tuoreeltaan. Tuloksissa korostuu asiakkaiden tyytyväisyys Airpron tuottamaan operatiivisen palvelun laatuun ja vahvaan kumppanuuteen. Asiakkaiden mielestä Airpro on myös käynyt läpi suuren positiivisen muutoksen viime vuosina.

Airpron asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin loppusyksystä 2017 ja suunnattiin Airpron lentoyhtiöasiakkaiden päättäjille ja operatiiviselle tasolle. Tutkimustuloksissa nousee esiin asiakkaiden erityinen tyytyväisyys Airpron operatiiviseen laatuun sekä asiakaslähtöisyyteen. Airpro koettiin myös ja vahvana kumppanina.

”Kaiken kaikkiaan tutkimustulokset ovat rohkaisevia: Airprota pidetään toimintavarmana yhtiönä, joka on yhdistelmä vahvaa perustekemistä prosesseissa ja verkostokentillä sekä dynaamista kasvu- ja kehityshakuisuutta. Vuonna 2015 aloitettu Airpron yritysstrategian muutos ja brändi-ilmeen uudistus näkyvät asiakkaillemme onnistuneina ja positiivisina aspekteina. Airpro mielletään laadukkaana, tehokkaana ja kansainvälisesti kilpailukykyisenä toimijana”, toteaa Mikko Turpeinen, Airpro Head of Business Development & Sales.

”Tutkimuksessa esiin tulleet kehityskohteet liittyvät asiakaskokemuksen painottamiseen ja siihen liittyvään viestintään. Asiakasymmärrys pysyy toimintamme keskiössä ja jatkamme edelleen panostamista asiakaskokemuksen kehittämiseen”, jatkaa Mikko Turpeinen.

Lue myös muita artikkeleita