Helsinki-Vantaan turvatarkastajat tietolähteenä vuorotyötä koskevassa tutkimuksessa

4.4.2022

Airprossa tehdään tutkimusyhteistyötä tänä keväänä Työterveyslaitoksen ja työeläkeyhtiö Ilmarisen kanssa. Kaikkina vuorokauden aikoina työskentelevät turvatarkastajat suurimmassa yksikössämme Helsinki-Vantaalla muodostavat tutkimusryhmän, jota haastattelemalla pyritään tunnistamaan työkykyä edistäviä ja uhkaavia tekijöitä vuorotyössä.

 

Vuorotyötä tekee Suomessa joka neljäs nais- ja joka viides miestyöntekijä. Lisäksi joka seitsemäs työntekijä työskentelee säännöllisesti öisin. Meillä Airprossa kaikkina vuorokaudenaikoina tehtävä työ on tuttua, niin kuin sekin, että lennot lähtevät ja saapuvat ruuhkapiikkien aikaan sen sijaan, että työtä olisi tarjolla tasaisena virtana pitkin päivää ja yötä.

 

Kokemus siitä, miltä vuorotyö tuntuu, vaikuttaa työntekijäkokemukseen. Positiivinen työntekijäkokemus on Airpro 2025 strategian tärkeä tavoite, ja siksi tutkimuksessa mukanaolo on meille innostavaa. Hankkeessa selvitetään kyselyn, ryhmähaastatteluiden ja työaikarekisteriaineiston avulla turvatarkastajien työkykyyn ja työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Tämän jälkeen eri henkilöstöryhmiä ja työterveyshuoltoa edustavissa työpajoissa suunnitellaan kerätyn tiedon pohjalta toimenpiteitä turvatarkastajien työkyvyn edistämiseksi.

 

Tutkimuksen avulla työkykyä edistävä toiminta kyetään suuntaamaan mahdollisimman vaikuttavasti Airprossa sekä vastaavissa yrityksissä, joissa tehdään vuorotyötä. Helsinki-Vantaan turvatarkastajien tarjoama tutkimuksessa käytettävä tieto on yhteiskunnallisesti tärkeässä roolissa. Kaikki työpaikat, joissa tehdään vuorotyötä voivat hyödyntää valmista tutkimustietoa oman henkilöstönsä jaksamisen tukena.

 

Lue lisää tutkimuksesta:

Työkyvyn edistäminen vuorotyössä | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Tutkimus työkyvyn haasteista vuorotyössä alkoi – Airpro mukana Työterveyslaitoksen ja Ilmarisen tutkimushankkeessa (ilmarinen.fi)

Lue myös muita artikkeleita