"Digitaalisessa maailmassa on paljon mahiksia!” – operatiivinen henkilöstö apuna digikehityksessä turvatarkastusyksikössä

4.3.2024

Airpron työntekijämäärältään suurin liiketoiminto on lentoasemapalveluiden turvatarkastusyksikkö Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Turvatarkastuksen esihenkilöiden ja työntekijöiden palvelukseen on kehitetty uusi ajanhallintaohjelma, joka on turvatarkastusyksikön henkilöstön ja Airpron digitiimin yhteistyön tulos. Helsinki-Vantaan supervisor Toni kertoo, miten turvatarkastuksessa on päästy kehittämään digitaalista arjen johtamisen työkalua, ja sen vaikutuksista päivittäiseen työhön.

Operatiivisella henkilöstöllä on tärkeä rooli digitaalisissa hankkeissa testaajina ennen kuin digitaaliset järjestelmät ovat valmiita käyttöön. Testauksen avulla voidaan varmistaa, että digitaalinen hanke on laadukas tuote ja vastaa käyttäjien tarpeita ja odotuksia. Projektityöstä hyötyvät kaikki: digitiimi saa loppukäyttäjiltä varmistuksen laadukkaasta tuotteesta, ja työntekijät mielenkiintoisen työmahdollisuuden.

Toni on tullut taloon vuonna 2008, ja vuosien varrella koordinaattoreiden ja supervisoreiden mukana kulkeva työvuorolukujärjestys on käynyt hyvin tutuksi. Lukujärjestys toimii operatiivisen työn työkaluna, ja siitä voi päivän mittaa seurata turvatarkastajien työvuoroja, taukoja ja työpisteitä.

Kovaa kokemusta ja digikehitystä

Toni on innoissaan siitä, että on päässyt mukaan kehittämään digitaalista lukujärjestystä. Hänellä on kokemuksen kautta visio siitä, mitä digitaaliseen lukujärjestykseen tarvittiin – ja edelleen tarvitaan. ”Luomme työkalua, joka on aina vähän parempi kuin vanha. Osallistin testausvaiheessa koordinaattoreita ja omaa tiimiä. Heidän näkemyksensä oli tärkein, koska he osasivat konkreettisesti sanoa, mitä tarvitaan.”

Tieto projektin etenemisestä tuli koronan jälkeen lokakuussa 2022, ja maaliskuussa 2023 digitaalinen lukkari oli testikäytössä. Jo kesäkuussa siirryttiin käyttämään pelkästään uudistettua versiota. Käytössä ilmenee yhä toteutuskelpoisia ideoita, joita lukkariin voisi lisäillä, ja Toni suhtautuukin odottavaisesti tulevaan: ”Pienkehitys on vielä käynnissä, digitaalisessa maailmassa on paljon mahiksia!”

Uusia oppeja ja mahdollisuuksia

Kaiken kaikkiaan kehittämisprojekti on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen: ”Olen innoissani mahdollisuudesta päästä mukaan projektiin. Olen oppinut paljon uutta, esimerkiksi tarpeiden kuvailemista ihan ulkopuolisille. Loppukäyttäjien mukaan ottaminen tuotekehityksessä ja erityisesti testivaiheessa on todella tärkeää. On myös kiva kokemus päästä kehittämään jotain hyödyllistä isolle porukalle.”

Tällä hetkellä digitaalinen lukkari kulkee tabletissa koordinaattoreiden mukana. Toni lisää vielä, että on tyytyväinen Airpron tapaan osallistaa henkilöstöä sekä etenemismahdollisuuksiin uralla – välillä urapolku voi muuttaa suuntaa projekteihin osallistumisen kautta.

Lue myös muita artikkeleita