Tuki työuran alussa luo perustan – nuoret työllistyvät Airprossa muuttuvilla työmarkkinoilla

9.2.2024

Suomalaisen työelämän murros on päivänpolttava aihe työpaikkatutkijoiden keskuudessa: elämme muutoskautta, joka kiihtyy vuosi vuodelta. Työmarkkinat ovat muuttuneet erityisesti nuorten työnhakijoiden kohdalla. Nuoret etsivät yhä useammin merkityksellisyyden kokemusta työstään. Raha (palkka) yksin ei motivoi, vaan he haluavat tuntea olevansa osa jotain suurempaa. Työn tulisi tarjota saavutus- ja vaikutusmahdollisuuksia. Sen pitäisi haastaa ja kehittää oikeassa suhteessa. Tämä taas haastaa esihenkilötyötä, mutta oikein johdettuna asetelma tarjoaa loistavia mahdollisuuksia.  

 

Airprossa arvostetaan ketterää lähestymistapaa kehittämiseen ja tuotantokelpoisia ideoita. Ehkä juuri siksi Airpro on suosittu työnantaja nuorten keskuudessa. Työntekijät haluavat olla mukana kehittämässä organisaatiota, mutta tämä edellyttää aktiivista esihenkilötyötä ja vaikutusmahdollisuuksien luomista. Airpro valmentaa esihenkilöitään aktiiviseen vuorovaikutukseen työntekijöiden kanssa. Jos vaikuttamismahdollisuuksia ei havaita, työntekijät saattavat pettyä ja harkita työpaikan vaihtamista. Tämä näkyy myös toisessa työpaikan muutosta kuvaavassa indikaattorissa: työsuhteiden keskimääräinen pituus Suomessa laskee vähitellen. 

 

Yksi työnantajien haasteista on tasapainon löytäminen suorittavan työn ja asiantuntijatyön välille. Yhä useammat nuoret haluavat olla oman työnsä asiantuntijoita, mutta työntekijät tarvitsevat myös niitä, jotka ovat kiinnostuneita suorittavista tehtävistä. Airpron kaikkiin työtehtäviin sisältyy vaikuttamis- ja kehittymismahdollisuuksia, joten niissä on asiantuntijatyön kaltaisia ominaisuuksia, joita työntekijät usein pitävät mielekkäinä ja sitouttavina.  

 

Airpron rooli työmarkkinoilla tulevina vuosina  

Avointen työpaikkojen määrä suomalaisilla työmarkkinoilla oli loppuvuonna 2023 selvässä laskussa verrattuna kesään ja syksyyn 2023. Loppukesällä avointen työpaikkojen määrä laski 25 %. Työmahdollisuudet ovat kiristyneet merkittävästi. Samaan aikaan työttömyys on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Yritysten yhteiskuntavastuu nousee tässä yhteydessä keskeiseksi. 1990-luvun lamavuosina työttömäksi jääneille nuorille jäi pysyvä aukko työuraan, ja jotkut jäivät pysyvästi pois työmarkkinoilta. Yhteiskunnalla ei yksinkertaisesti ole tähän varaa, ja inhimillisestä näkökulmasta se on myös henkisesti raskasta.  

  

Airpron rooli työmarkkinoilla on myönteinen erityisesti siksi, että Airpro työllistää paljon nuoria. Noin neljännes yrityksen työvoimasta on alle 25-vuotiaita. Airpro tarjoaa nuorille ponnahduslaudan työelämään ilmailualalla ja tekee heistä vastuullisia työntekijöitä. Samalla he saavat palkan lisäksi onnistumisen tunteen, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Koemme olevamme etuoikeutettuja saadessamme olla mukana niiden nuorten uratarinassa, jotka astuvat työelämään ensimmäistä kertaa. 

 

Kokemus ensimmäisestä työpaikasta vaikuttaa nuoreen, kuten tutkimukset ovat osoittaneet. Tunnistettiinko minut aidosti? Olinko osa yhteisöä? Arvostettiinko ponnistelujani? Tutkimusten mukaan huono alku työuralle voi jättää arpia koko työelämän ajaksi. Ensimmäinen työpaikka opettaa työelämän "lainalaisuuksia", tapoja menestyä työpaikalla, työyhteisön viestintää ja vastuun ottamista omasta työstä. Näitä oppeja saa osana työyhteisöä ja Airpron esihenkilöt ovat valmiina ohjaamaan ja valmentamaan työntekijöitä urallaan. 

 

Jukka-Pekka

HR Business Partner

 

Lue myös muita artikkeleita