Airpron kilpailukykysopimuksen mukainen työehtosopimus – lentoliikenteen mahdollistamista ympäri Suomea

2.3.2017

Ammattiliitto Pron ilmoittamat lakkovaroitukset tuleville viikonlopuille on peruttu ja lennot tullaan operoimaan normaalisti. Ilmailualan Unioni IAU:n ilmoittamat työnseisaukset maaliskuulle ovat sen sijaan edelleen voimassa.

IAU:n lakkoilmoitukset liittyvät Airpron 1. helmikuuta 2017 voimaan tulleeseen kilpailukykysopimuksen mukaiseen työehtosopimukseen, joka on solmittu Palvelualojen työnantajat Paltan sekä palkansaajaosapuolien JHL:n, Pardian ja nyt myös Ammattiliitto PRO:n kanssa. Myös IAU oli osapuolena Airpron aiemmassa työehtosopimuksessa, mutta jättäytyi sen ulkopuolelle, tavoitellen toimillaan jäsenilleen kilpailukykyratkaisua parempia etuisuuksia.

”Airpro noudattaa työehtosopimuslain mukaisesti omaa yrityskohtaista työehtosopimustaan. Sen erityispiirteenä on, että se luo edellytykset moniosaajamallilla toimimiseen, mikä mahdollistaa työtehtävien joustavan yhdistämisen lentoliikenteen joka päivä muuttuvissa operaatioissa. Tämä on tärkeää myös siksi, että Airpron tapa toimia eroaa alan muista toimijoista Suomessa, niin toimipisteiden määrän kuin palvelutarjonnan laajuuden suhteen. Ilman laajoja työnkuvia palveluiden tuottaminen lentoyhtiöille ja lentoasemille ei olisi mahdollista esimerkiksi vähäliikenteisillä kentillä maakunnissa”, toteaa Airpron toimitusjohtaja Janne Hattula.

Toteutuessaan työnseisaukset vaikuttavat mm. Airpro Oy:n turvatarkastuspalveluihin sekä maapalveluissa lähtöselvitys- ja porttitoimintoihin ja matkatavaran käsittelyyn, etenkin Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Liikenteellisten vaikutusten suhteen pyydämme matkustajia seuraamaan Finavian tiedotusta ja oman lentoyhtiön tiedotusta mm. verkkosivuilla.

Lisätietoa neuvottelutilanteesta julkaisee Palvelualojen työnantajat Palta.

Airpro pahoittelee mahdollisista työseisauksista aiheutuvaa harmia.

- Lisätietoja: Janne Hattula, toimitusjohtaja

Lue myös muita artikkeleita